Om oss

Norge

HomeNorge

Centrica E&P ble etablert i Norge i 2006. Selskapet er aktivt innenfor leting, utbygging og drift av olje- og gassfelt på norsk sokkel.

Etter ti år har Centrica utviklet en betydelig aktivitet i Norge, med åtte felt i produksjon, tre utbyggingsprosjekter og en portefølje på mer enn 40 lisenser. 

Ledelse

 • Dag Omre, Director Norway
 • Arne Bjørlo, Asset Manager Developments
 • Kari Holm, Director Finance
 • Gro Kyllingstad, Subsurface Development and Production Manager 
 • Rune Martinsen, Asset Manager Producing Fields
 • Petter Myhre, Commercial Manager
 • Siri Nesbø, Head of HSES 
 • Sonja Samsonsen, Director Human Resources (interim)
 • Viggo Tjensvoll, Exploration Manager Norway & UK

Nedlastinger

2016 årsrapport

Oda/Butch konsekvensutredning

Vår virksomhet 

Lisenser

Norway licenses

Prosjekter

Centrica er for tiden involvert i tre utbyggingsprosjekter på norsk sokkel:

Oda
Oda-feltet ble oppdaget i 2011 og ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, omtrent 13 kilometer øst for Ula-feltet. Utvinnbare reserver er anslått til å være mellom 31 og 69 millioner fat oljeekvivalenter, hvorav 95 prosent er olje. Planlagt produksjonsstart er i 2019, med en topp-produksjon på om lag 35.000 fat oljeekvivalenter per dag.

Oda-feltet blir bygget ut med en brønnramme på havbunnen, knyttet opp til Ula-feltet. Fra Ula vil oljen bli eksportert til Ekofisk og videre inn i Norpipe til Teesside-terminalen i England. Den produserte gassen fra Oda skal injiseres i Ula-reservoaret for å øke oljeutvinningen.

Totale investeringer i Oda-prosjektet er anslått til å være mellom seks og sju milliarder kroner.

Centrica er operatør for Oda og har en eierandel på 40 prosent. Partnere er Suncor (30 prosent), Tullow Oil (15 prosent) og Faroe Petroleum (15 prosent).

Fogelberg
Fogelberg-feltet er et gass-/kondensatfelt som ble oppdaget i 2010, og som ligger på Haltenbanken i Norskehavet, om lag 10 kilometer fra Åsgård-feltet. Fogelberg er anslått å inneholde mellom 6,3 og 22,5 milliarder standard kubikkmeter gass og mellom 1,3 og 5,2 millioner standard kubikkmeter assosiert kondensat.

Utvikling av Fogelberg er basert på å knytte feltet til eksisterende infrastruktur i området. Per i dag er planlagt produksjonsstart satt til 2021.

Centrica er operatør for Fogelberg og har en eierandel på 50 prosent. Partnere er Faroe Petroleum (25 prosent) og E.ON (25 prosent).  

Maria
Maria-feltet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, rundt 20 kilometer øst for Kristin og cirka 45 kilometer sør for Heidrun. Feltet er estimert til å inneholde rundt 180 millioner fat utvinnbar olje.

Maria blir bygget ut med undervannsinstallasjoner som blir knyttet til produksjonsplattformene Kristin, Heidrun og Åsgard B. Oljen fra Maria går til Kristin-plattformen for prosessering, mens vann til injeksjon i reservoaret kommer fra Heidrun-plattformen.

Plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av norske myndigheter i september 2015. 

Totale investeringer på Maria er beregnet til rundt 15,3 milliarder kroner. Planlagt produksjonsstart er fjerde kvartal 2018, og feltet har en forventet levetid på mer enn 20 år.
 
Centrica er partner i Maria-feltet og har en eierandel på 20 prosent. Wintershall er operatør (50 prosent), mens også Petoro er partner (30 prosent).

Produksjon

Centrica etablerte seg i Norge i 2006 som en del av strategien for å styrke den internasjonale olje- og gassdivisjonen i konsernet. Centrica E&P Norge har siden den gang vært en av de raskest voksende aktørene på norsk sokkel, og er i dag et mellomstort olje- og gasselskap. Centricas vekst stammer både fra suksess i lisensrunder med påfølgende funn av olje og gass, og overtagelse av letelisenser. I tillegg har selskapet kjøpt av felt og funn i Heimdal-området i 2008, Statfjord-området i 2010 og 2012, samt gjennomført en omfattende transaksjon med Statoil i 2011.

Centrica har i Norge en dagsproduksjon på om lag 75 000 fat oljeekvivalenter fra åtte felt:

 • Vale
 • Statfjord
 • Statfjord Nord
 • Sygna
 • Statfjord Øst
 • Heimdal
 • Kvitebjørn
 • Valemon

Valefeltet er operert av Centrica, mens de andre feltene er partneroperert.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse
Veritasveien 29
4007 Stavanger
Norge

E-post
Communication.stavanger@centrica.com

Telefon
+47 51 31 00 00

Pressekontakt
Tom Gederø, kommunikasjonssjef
Mobiltelefon: +47 922 47 082
E-post: tom.gedero@centrica.com

Postadresse
Postboks 520 Sentrum
4003 Stavanger
Norge

Vareleveranse
Sandvigå 34
4007 Stavanger
Norge

Newsroom
Centrica and Bayerngas Norge to create E&P joint venture
Newsroom
Island Innovator to drill Fogelberg appraisal well
Investors
Centrica E&P Norway Annual Report